Word abonnee

Actievoorwaarden:

Deze actievoorwaarden (hierna: “de actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de door Helden georganiseerde publieksverkiezing “Sportboek van het Jaar 2022” (hierna: de publieksverkiezing).

1.     De publieksverkiezing loopt van donderdag 6 april tot en met woensdag 19 april 2023 (hierna: de actieperiode).

2.     Deelname en prijs innen is toegestaan vanaf 18 jaar en enkel voor ingezetene in Nederland.

3.     In totaal worden er 8 winnaars gekozen. Op basis van een trekking wordt uit de groep van deelnemers 8 winnaars gekozen.

4.     Deelname is mogelijk door het gegevensformulier in te vullen.

5.     Een deelnemer mag eenmalig deelnemen aan de publieksverkiezing.

6.     De deelnemers maken kans op: een van de vijf digitale jaarabonnementen op Helden Magazine of een van de drie Sportboeken van het Jaar.

7.     De prijs wordt middels loting bepaald binnen één dag na verloop van de actie. Indien de winnaar niet binnen 48 uur is bereikt via Helden bekende gegevens en/of niet heeft gereageerd op de berichtgeving hier omtrent van Helden, vervalt de prijs aan de eerste reservewinnaar. De reservewinnaar heeft ook uiterlijk 48 uur om te reageren, lukt dit niet binnen deze termijn, dan vervalt de prijs.

8.     De inhoud van de prijs bestaat uit: 5 digitale jaarabonnementen op Helden Magazine en 3 Sportboeken van het Jaar. In totaal zijn er dus 8 prijzen en 8 winnaars.

9.  De prijs en/of eventuele restwaarde is niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen.

10.  De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.

11. Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft Helden het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de publieksverkiezing uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen.

12.  In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de publieksverkiezing, misbruik of fraude behoud Helden zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de publieksverkiezing te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.

13.  Bij deelname aan de publieksverkiezing kunnen de namen en/of foto’s/opnames van winnaars worden gebruikt bij promotionele activiteiten in relatie tot de publieksverkiezing. Zij hebben in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding.

14.  Helden is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze publieksverkiezing.

15.  Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, lay-out, software of overige informatie omtrent deze publieksverkiezing, komen toe aan Helden.

16.  In gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist Helden.

17.  Medewerkers van Helden zijn uitgesloten van deelname.

18.  Klachten betreffende deze publieksverkiezing kunnen worden ingediend bij Helden: info@helden.media