Word abonnee

Actievoorwaarden winactie Univé

Actievoorwaarden:

Deze actievoorwaarden (hierna: “de Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de door Univé Supporter van Sport georganiseerde actie “Win 4 tickets voor een wedstrijd van jouw favoriete Eredivisie club” (hierna: de Actie).

2.     De Actie loopt van dinsdag 8 november tot en met dinsdag 6 december 2022 juni 2022 (hierna: de Actieperiode).

3.     Deelname en prijs innen is toegestaan vanaf 18 jaar en enkel voor ingezetene in Nederland.

4.     In totaal wordt er 1 winnaar gekozen. Op basis van een trekking wordt uit de groep van deelnemers een winnaar gekozen.

5.     Deelname is mogelijk door het gegevensformulier in te vullen.

6.     Een deelnemer mag eenmalig deelnemen aan de actie.

7.     De deelnemers maken kans op: 4 tickets voor een wedstrijd van jouw favoriete Eredivisie club.

8.     De prijs wordt middels een jury bepaald binnen één dag na verloop van de actie. Indien de winnaar niet binnen 48 uur is bereikt via Univé Supporter van Sport bekende gegevens en/of niet heeft gereageerd op de berichtgeving hieromtrent van Univé Supporter van Sport, vervalt de prijs aan de eerste reservewinnaar. De reservewinnaar heeft ook uiterlijk 48 uur om te reageren, lukt dit niet binnen deze termijn, dan vervalt de prijs.

9.     De inhoud van de prijs bestaat uit: 4 tickets voor een wedstrijd van jouw favoriete Eredivisie club.

10.   De wedstrijd naar keuze bevat een Eredivisiewedstrijd (geen bekerwedstrijd of wedstrijd in Europees verband). Afstemming in overleg met Univé en desbetreffende club. Als de gekozen wedstrijd niet beschikbaar is, dan stelt Univé kaarten beschikbaar voor een andere wedstrijd van jouw gekozen club.

11.  De prijs en/of eventuele restwaarde is niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen.

12.  De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.

13.  Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, hebben Univé Supporter van Sport en Helden het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen.

14.  In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behouden Univé Supporter van Sport en Helden zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.

15.  Bij deelname aan de actie kunnen de namen en/of foto’s/opnames van winnaars worden gebruikt bij promotionele activiteiten in relatie tot de Actie. Zij hebben in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding.

16.  Univé Supporter van Sport en Helden zijn niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.

17.  Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan Univé Supporter van Sport en Helden.

18.  In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslissen Univé Supporter van Sport en Helden.

19.  Medewerkers van Univé Supporter van Sport en Helden zijn uitgesloten van deelname.

20.  Klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij Univé Supporter van Sport: info@univésupportervansport.nl