Word abonnee

Privacybeleid

Welkom op Helden.media. Helden.media is een website van Helden. Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van (mobiele) websites (waaronder ook apps) en diensten en producten van Helden. Met dit privacy beleid verschaft Helden informatie over de gegevens die wij verwerken van onze abonnees op tijdschriften en klanten en gebruikers van onze (mobiele) websites (waaronder ook apps), webwinkels en andere diensten, zoals online promoties, beurzen en acties, prijsvragen en loyalty programma’s.

De informatie die wij verwerken (hierna aangeduid als: “persoonsgegevens”) wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens is Helden.

Via info@helden.media is het mogelijk om contact op te nemen met Helden met vragen over dit privacy beleid en persoonsgegevens. Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens niet verplicht is. Je hebt ten allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

Soorten gegevens en doeleinden verwerking
Bij het aanbieden van diensten kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres, en ook om gegevens over interesses van jou als gebruiker van één of meer van onze (mobiele) websites (waaronder ook apps), producten of andere diensten. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij ons bekend zijn omdat je hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen je interesseren of omdat wij jouw interesses hebben afgeleid uit de manier waarop je van onze (mobiele) websites (waaronder ook apps), diensten of producten gebruik maakt. Ook kan het zijn dat je ons toegang hebt geboden tot bepaalde gegevens (bijvoorbeeld locatiegegevens of via koppelingen met social media). Daarnaast worden financiële gegevens, zoals je bankrekeningnummer verwerkt als je producten op een van onze websites bestelt of je abonneert op betaalde diensten, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten of abonnementen. Onze servers kunnen voorts automatisch bepaalde gegevens vastleggen, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze (mobiele) websites (waaronder ook apps).

Helden kan jouw persoonsgegevens alleen uitwisselen met derden als jij daar expliciet toestemming voor hebt gegeven. Door deel te nemen aan ‘doe mee’ e.a. acties doe je dat automatisch. Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor o.a. de totstandkoming en uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst; om je de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan je behoeften en wensen; om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers; als het gaat om een betaalde dienst, om te factureren. En indien relevant om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail of om je een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen.

Wij bewaren je persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Uitsluitend als jij ons daarvoor (ondubbelzinnige) toestemming hebt gegeven, kunnen wij je elektronische contactgegevens, zoals je e-mailadres, gebruiken voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten. Dergelijke informatie en aanbiedingen zullen altijd worden verstuurd vanuit Helden Magazine. Dergelijke informatie en aanbiedingen van derden wordt ook altijd door ons beoordeeld voordat deze door ons wordt verstuurd. Je kan een verleende toestemming voor het gebruik van je elektronische contactgegevens door derden altijd weer intrekken. In beide gevallen kun je een email sturen aan info@helden.media of een brief gericht tot Helden (Olympisch Stadion 37, 1076 DE, Amsterdam).

In speciale gevallen kunnen wij, zonder je toestemming daarvoor, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen. Tevens kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van ons aan jou op jouw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) je persoonsgegevens enkel zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. Wij kunnen bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kun je niet worden geïdentificeerd.

Helden verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Alle verwerkersovereenkomsten die wij hebben afgesloten met de verwerkers kunnen ten alle tijden via ons opgevraagd worden. De dataverwerkers, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, waar wij mee werken zijn:

 • Abonnementenland – dataverwerker en subverwerker
  Abonnementenland beheert ons abonneebestand. Naast Helden zelf, hebben zij ook inzicht in de persoonsgegevens van onze abonnees. Dat is noodzakelijk om de communicatie en dienstverlening richting onze abonnees zo optimaal mogelijk te houden. Daarom hebben we een verwerkersoverenkomst met ze afgesloten.
 • ActiveCampaign – dataverwerker en subverwerker
  We gebruiken ActiveCampaign voor het versturen van onze mailings en nieuwsbrief. Middels onze nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte van onze diensten, (sport)nieuws, ontwikkelingen binnen het bedrijf en overige informatie. Mailadressen en namen worden bijgehouden in de lijsten van ActiveCampaign, daarom hebben we een verwerkersoverenkomst met ze afgesloten.
 • Senefelder – dataverwerker en subverwerker
  Senefelder is onze drukker en zij zorgen onder andere voor het drukken, sealen en het verzenden via Sandd van onze magazines en hebben daardoor inzicht in de persoonsgegevens van onze abonnees en daarom hebben we een verwerkersovereenkomst met ze afgesloten.
 • Google Analytics – dataverwerker en subverwerker
  We gebruiken Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website om zo de gebruiksvriendelijkheid van de website optimaal te houden. Omdat zij dataverwerking en cookies opslaan hebben we een verwerkersovereenkomst met ze afgesloten.

Beveiliging
Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens
Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy- en cookiebeleid willen we daar een bijdrage aan leveren. Als je echter vragen hebt over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan, kun je een email sturen naar info@helden.media of een brief gericht tot de Helden. Als je wilt weten welke persoonsgegevens van jou zijn vastgelegd, als je gegevens wilt wijzigen of wilt laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, kun je een email sturen aan het eerder genoemde adres.