Word abonnee

Privacybeleid

Welkom op Helden.media (www.helden.media). Helden.media is een website van Helden (Dreef 48, 2012 HS, Haarlem www.helden.media).

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Helden van bezoekers van onze website(s) en klanten en gebruikers van onze producten en diensten, waaronder ons magazine, onze contentproducties en online services.

De persoonsgegevens die wij verwerken wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verwerkingsverantwoordelijke is Helden. Onder de AVG hebben mensen van tevoren recht op informatie over wat een organisatie met hun persoonsgegevens gaat doen en waarom, zodat zij zelf kunnen beslissen of zij dit willen. In deze privacyverklaring leggen we daarom onder meer uit welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom wij dat doen en welke rechten jij hebt als wij jouw persoonsgegevens verwerken. Verder vind je meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies onze website gebruikt en hoe je cookies kan weigeren.

1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op basis van welke grondslag?
Wanneer je gebruikt maakt van één van de diensten van Helden, dan worden jouw persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt op verschillende manieren en voor verschillende doeleinden.Producten en diensten – Helden gebruikt jouw persoonsgegevens (NAW-gegevens, e-mailadres en financiële gegevens, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten of abonnementen) om uitvoering te geven aan de met jou gesloten overeenkomst en om jou de overeengekomen producten en diensten te leveren, zoals het HELDEN Magazine, contentproducties en online services, en om contact met jou op te nemen over de producten en diensten. Helden kan deze gegevens ook gebruiken zodat aan jou als bestaande klant soortgelijke aanbiedingen kunnen worden gedaan.

Contactformulier – Helden verwerkt jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres indien jij op de website het contactformulier invult. Helden gebruikt deze gegevens vervolgens om contact met jou op te nemen.

Nieuwsbrieven – Helden kan jouw naam en e-mailadres gebruiken om nieuwsbrieven te kunnen toezenden. Je kan je uitschrijven via de knop ‘afmelden’. Wanneer je nog geen bestaande klant bent van Helden, dan zal Helden altijd eerst jouw toestemming vragen voor het versturen van nieuwsbrieven.

Online websitebezoekers – Wanneer je de website(s) van Helden bezoekt, dan verwerkt Helden ook jouw persoonsgegevens met cookies. Onze servers kunnen automatisch bepaalde gegevens vastleggen, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze (mobiele) websites. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en geeft Helden beter inzicht in het functioneren van de website. Dit stelt Helden in staat om de website te ontwikkelen en te verbeteren. Meer informatie over cookies kan je vinden onder punt 7.

De grondslagen op basis waarvan Helden persoonsgegevens verwerkt zijn toestemming van de betrokkene (artikel 6, eerste lid, onder a, van de AVG), uitvoering van een overeenkomst (artikel 6, eerste lid, onder b, van de AVG), voldoen aan een wettelijke verplichting (artikel 6, eerste lid, onder c, van de AVG) en gerechtvaardigd belang (artikel 6, eerste lid, onder f, van de AVG). Je kan een verleende toestemming altijd weer intrekken. Je kan een email sturen aan info@helden.media of een brief sturen gericht tot Helden (Olympisch Stadion 37, 1076 DE, Amsterdam).

2. Hoe lang bewaart Helden jouw persoonsgegevens?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij jouw gegevens verwerken.

3. Geeft Helden jouw persoonsgegevens door aan derden?
Helden verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer je daar expliciet toestemming voor hebt gegeven.Wij kunnen jouw persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde verwerkers die in opdracht van ons aan jou op jouw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) je persoonsgegevens enkel zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. Alle verwerkersovereenkomsten die wij hebben afgesloten met de verwerkers kunnen ten alle tijden via ons opgevraagd worden. De verwerkers, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, waar wij mee werken zijn:

Abonnementenland – Abonnementenland beheert ons abonneebestand. Naast Helden zelf, hebben zij ook inzicht in de persoonsgegevens van onze abonnees. Dat is noodzakelijk om de communicatie en dienstverlening richting onze abonnees zo optimaal mogelijk te houden. Daarom hebben we een verwerkersoverenkomst met ze afgesloten.

ActiveCampaign – We gebruiken ActiveCampaign voor het versturen van onze mailings en nieuwsbrief. Middels onze nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte van onze diensten, (sport)nieuws, ontwikkelingen binnen het bedrijf en overige informatie. Mailadressen en namen worden bijgehouden in de lijsten van ActiveCampaign, daarom hebben we een verwerkersoverenkomst met ze afgesloten.

Senefelder – Senefelder is onze drukker en zij zorgen onder andere voor het drukken, sealen en het verzenden via Sandd van onze magazines en hebben daardoor inzicht in de persoonsgegevens van onze abonnees en daarom hebben we een verwerkersovereenkomst met ze afgesloten.

Google Analytics – We gebruiken Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website om zo de gebruiksvriendelijkheid van de website optimaal te houden. Omdat zij dataverwerking en cookies opslaan hebben we een verwerkersovereenkomst met ze afgesloten.

Wij kunnen bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kun je niet worden geïdentificeerd.

4. Welke rechten heb jij als betrokkene?
Mensen hebben verschillende rechten om controle te houden over hun persoonsgegevens. Je hebt de volgende rechten (art. 12 – 23 AVG) met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens:

  • Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om onder meer een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt.
  • Recht op correctie, beperking of verwijdering van persoonsgegevens. Dit is het recht om de persoonsgegevens die worden verwerkt te laten wijzigen en het recht om minder gegevens te laten verwerken. Ook kun je in een aantal gevallen aan een organisatie vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen.
  • Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens. Dit is het recht om persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij.
  • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Recht op intrekken van toestemming voor de verwerking.Verzoeken kunnen worden ingediend door een e-mail te sturen naar info@helden.media. Je ontvangt binnen vier weken na ontvangst van jouw verzoek een reactie van ons.

5. Kan ik een klacht indienen en waar?
Als je vindt dat jouw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

6. Hoe beveiligt Helden persoonsgegevens?
Helden neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen in navolging van artikel 32 AVG.

7. Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine informatiebestandjes die de server van www.helden.media naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server van www.helden.media wordt teruggestuurd. Helden maakt alleen gebruik van cookies waarvoor het vragen van toestemming niet vereist is, zoals functionele en analytische cookies. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens en zijn slechts bedoeld om de website optimaal te laten functioneren. Helden maakt dus geen gebruik van tracking cookies.

Functionele cookies: Deze cookies zijn bedoeld om de website goed te laten werken. Zonder deze cookies is de website functioneel niet bruikbaar. We gebruiken deze cookies ook om ons online inschrijfformulier goed te laten werken. Bij functionele cookies is het niet vereist om de websitebezoekers eerst om toestemming te vragen.

Analytische cookies: Google Analytics cookies worden gebruikt voor het genereren van algemene statistieken om het bezoek aan de website te analyseren en het verkrijgen van inzage hoe de website wordt gebruikt door het publiek. De statistiek bestaat onder meer uit IP-adressen en het type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) waarvan jij gebruik maakt. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd, waardoor de herleidbaarheid van bezoekers zo veel mogelijk wordt beperkt.

Tracking cookies: Deze cookies kunnen alleen geplaatst worden nadat jij daar toestemming voor hebt gegeven. Deze cookies worden gebruikt om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over jouw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die jij aan ze hebt verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van jouw gebruik van hun services.

In jouw browserinstellingen kan je ook instellen welke cookies je wil accepteren en weigeren. Het kan zijn dat wanneer je cookies weigert, bepaalde functionaliteiten niet meer werken.

8. Hoe kan je contact opnemen met ons?
Voor vragen over onze privacyverklaring kan je mailen naar info@helden.media.

Deze Privacyverklaring is vastgesteld op 30 september 2021.