Word abonnee

Actievoorwaarden:

Deze actievoorwaarden (hierna: “de Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de actie “Win één van de drie exemplaren van het boek: Ghost” (hierna: de Actie).

 1.     De Actie loopt van maandag 27 februari tot en met zondag 5 maart 2023 (hierna: de Actieperiode).
 2.     Deelname en prijs innen is toegestaan vanaf 16 jaar en enkel voor ingezetene in Nederland.
 3.     In totaal worden er 3 winnaars gekozen. Op basis van een trekking wordt uit de groep van deelnemers drie winnaars gekozen.
 4.     Deelname is mogelijk door het gegevensformulier in te vullen.
 5.     Een deelnemer mag eenmalig deelnemen aan de actie.
 6.     De deelnemers maken kans op: één van de drie exemplaren van het boek: Ghost.
 7.     De prijs wordt middels een jury bepaald binnen één dag na verloop van de actie. Indien de winnaar niet binnen 48 uur is bereikt via Helden bekende gegevens en/of niet heeft gereageerd op de berichtgeving hieromtrent van Helden, vervalt de prijs aan de eerste reservewinnaar. De reservewinnaar heeft ook uiterlijk 48 uur om te reageren, lukt dit niet binnen deze termijn, dan vervalt de prijs.
 8.     De inhoud van de prijs bestaat uit: één van de drie exemplaren van het boek: Ghost.
 9.   Ghost, een boek voor kinderen vanaf 10 jaar, over een jongen die zijn hele leven al aan het rennen is – vanaf het moment dat zijn vader jaren geleden een pistool op hem en zijn moeder richtte. Ghost wordt ontdekt door de coach van een hardloopteam en blijkt een briljante sprinter te kunnen worden. Maar dan moet hij wel binnen de lijnen blijven lopen…
 1.  De prijs en/of eventuele restwaarde is niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen.
 2.  De winnaars mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.
 3.  Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft Helden het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen.
 4.  In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt Helden zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.
 5.  Bij deelname aan de actie kunnen de namen en/of foto’s/opnames van winnaars worden gebruikt bij promotionele activiteiten in relatie tot de Actie. Zij hebben in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding.
 6.  Helden is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.
 7.  Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan Helden.
 8.  In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Helden.
 9.  Medewerkers Helden zijn uitgesloten van deelname.
 10.  Klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij Helden:info@helden.media